Wtyczka Statusy Zamówień WooCommerce 

Jest to wtyczka która automatycznie zmienia statusy zamówionych produktów w Twoim sklepie. Jest również bardzo przydatna w przypadku, gdy sprzedajesz produkty wirtualne, np. oprogramowania, usługi lub produkty, które wysyłki nie wymagają. 

Przykładowe statusy zamówień: 

 • Oczekujące na płatność – gdy zamówienie zostało złożone, ale nie dokonano jeszcze płatności 
 • Nieudane – gdy płatność nie udała się, została odrzucona 
 • W trakcie realizacji – gdy płatność się powiodła i zamówienie oczekują na realizacje przez sklep 
 • Zrealizowane – gdy zamówienie zostało zrealizowane oraz wysłane 
 • Wstrzymane – gdy stan magazynowy produktu został zmniejszony i musisz potwierdzić płatność 
 • Anulowane – gdy zostało anulowane przez administratora lub konsumenta a stan magazynowy wraca do stanu sprzed złożenia zamówienia 
 • Zwrócone – gdy środki złożone na zamówienie zostały zwrócone do nadawcy 

Wraz z pierwszymi i kolejnymi złożonymi zamówieniami w sklepie, zakładka “zamówienia” zaczyna się zapełniać. Każde zamówienie posiada obok siebie kilka szczegółów jego dotyczących. Dostępne opcje do wyboru to numer zamówienia, dane klienta, data zakupu, status zamówienia, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, suma zakupów i akcje. 

Możesz filtrować zamówienia według daty (dzień, miesiąc lub rok) oraz według zarejestrowanego klienta, ustawić je malejąco lub rosnąco według numeru zamówienia, daty, sumy. Jeśli chcesz edytować konkretne zamówienie lub dodać uwagi i notatki i wysłać je do klienta, wystarczy kliknąć numer żądanego zamówienia, aby je wyświetlić. 

W panelu szczegóły zamówienia możesz wyświetlić informacje takie jak: 

 • Numer zamówienia 
 • Szczegóły płatności 
 • Data i godzina zamówienia 
 • Status zamówienia 
 • Szczegóły klienta (nazwa użytkownika, adres e-mail, możliwość wglądu do historii jego poprzednich zamówień) 
 • Szczegóły płatności 
 • Szczegóły dostawy 

Panel pozycje zamówienia podaje informacje dotyczące zakupionych produktów, wysyłce oraz podsumowanie. 

Każdy wiersz w panelu zawiera: 

 • Obraz produktu 
 • Nazwa produktu 
 • Koszt pojedynczego produktu 
 • Ilość 
 • Suma 
 • Podatki 
 • Sposób wysyłki 
 • Produkty podzielone na wysyłki 
 • Całkowity koszt 
 • Podatki (wysyłki) 
 • Suma częściowa pozycji (bez podatku) 
 • Kupony (kwota, którą odjęto z powodu użycia kuponów) 
 • Koszt wysyłki zamówienia 
 • Podatki (razem) 
 • Suma całkowita zamówienia