Spis treści: 

 1. Wprowadzenie do robotów i robotycznej przyszłości
 2. Zalety zastępowania ludzi robotami 
 3. Wady zastępowania ludzi robotami 
 4. Wpływ robotów na rynek pracy 
 5. Wpływ robotów na nasze życie 

 

Nie jest tajemnicą, że roboty coraz częściej stają się częścią naszego codziennego życia. Od automatycznych kas w sklepach spożywczych po roboty przeprowadzające operacje, maszyny przejmują coraz więcej zadań, które kiedyś wykonywał człowiek. Nic dziwnego, że wielu zastanawia się, czy zmierzamy w kierunku zrobotyzowanej przyszłości. Plusy i minusy zastąpienia ludzi maszynami są złożone i gorąco dyskutowane. Z jednej strony, maszyny mogą być bardziej wydajne i precyzyjne niż ludzie, nie muszą też odpoczywać ani robić przerw. Z drugiej strony, maszynom brakuje kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów, które posiadają ludzie. W miarę jak debata się toczy, coraz ważniejsze staje się rozważenie implikacji, jakie niesie ze sobą przyszłość robotów. 

Free Digitization Transformation illustration and picture
 

1.Wprowadzenie do robotów i robotycznej przyszłości 

W ciągu ostatnich kilku dekad wykorzystanie robotów gwałtownie wzrosło, znacząco wpływając zarówno na sektor produkcyjny, jak i usługowy gospodarki. Wielu przewiduje, że roboty będą odgrywać coraz większą rolę w gospodarce, a wiele branż i zawodów już doświadcza dramatycznych zmian w wyniku zastosowania tych technologii. Produkcja robotów rośnie w stałym, ale imponującym tempie. A sektor produkcyjny stał się coraz bardziej zautomatyzowany w ciągu ostatniej dekady. Około 60 procent producentów korzysta już z automatyzacji przynajmniej na pewnym poziomie. 

Rośnie również wykorzystanie robotów w usługach. Sama branża usług dostawczych w USA ma rosnąć w tempie 4,5 proc. rocznie. Opieka zdrowotna, usługi finansowe i elektronika konsumencka to również sektory, które doświadczają znaczących zmian w wyniku tych nowych technologii. Co ważniejsze, roboty mają potencjał, aby przekształcić branże, które nie widziały dużej automatyzacji. Na przykład, raport opublikowany w 2021 roku stwierdził, że około 50 procent zadań w prawie każdej branży można zautomatyzować. W związku z tym roboty mają zdolność do wykonywania wielu prac, które obecnie nie są wykonywane przez ludzi. 

 

2.Zalety zastępowania ludzi robotami 

 • Większa wydajność i precyzja: Roboty są wysoce wydajne, ponieważ mogą wykonywać wiele zadań, od których ludzie są zmęczeni albo sfrustrowani temperamentem, takich jak powtarzalne zadania, czekanie na zakończenie pracy przez maszynę lub praca w trudnych warunkach, na przykład w deszczu. 
 • Mniej zmęczenia, mniej chorób i mniej urazów: Ludzie są podatni na zmęczenie, choroby i kontuzje. Z drugiej strony, roboty nie doświadczają tych problemów. Pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie są zmęczone ciągłym wykonywaniem tego samego zadania i są mniej podatne na urazy, ponieważ unikają zagrożeń, takich jak obsługa maszyn w niebezpiecznych miejscach. 
 • Brak potrzeby edukacji: Roboty nie wymagają formalnego wykształcenia, aby funkcjonować. W rzeczywistości są one opracowywane i programowane bez udziału człowieka. 
 • Mniej nadzoru: Roboty nie wymagają nadzoru. Ludzie natomiast są stale obserwowani, aby upewnić się, że wykonają zadanie w sposób zadowalający. 

 

3.Wady zastępowania ludzi robotami 

 • Maszynom brakuje kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów: Ludzie mogą rozwiązywać problemy, używając kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów. Maszyny, z drugiej strony, wykonują zadania poprzez wykonywanie ustalonych instrukcji. 
 • Maszyny powodują utratę miejsc pracy: Miejsca pracy ludzi mogą zostać utracone przez automatyzację, ale niekoniecznie miejsca pracy robotów. 
 • Maszyny są drogie: Technologie robotyczne są drogie. Zastąpienie ludzi wymaga zakupu robotów, programowania oprogramowania i utrzymania tej infrastruktury. 
 • Maszyny nie reagują na szkolenia: Maszyny nie uczą się. Nie korzystają z doświadczenia. Tylko ludzie mogą nabywać nowe umiejętności poprzez doświadczenie. 

Free Artificial Intelligence Ai illustration and picture

4.Wpływ robotów na rynek pracy 

W ciągu ostatnich kilku lat zatrudnienie stale rosło. W rzeczywistości jedno z badań wykazało, że ponad połowa miejsc pracy, które zostały zlikwidowane w Stanach Zjednoczonych podczas Wielkiej Recesji, została ostatecznie zastąpiona przez inne zawody, co oznacza, że roboty nie były całkowicie odpowiedzialne za spadek zatrudnienia w tym okresie. Co ważniejsze, wpływ robotów na rynek pracy był nierównomierny. Roboty zastępują ludzi w różnych zawodach, w tym w produkcji, transporcie, górnictwie i budownictwie. 

Jednocześnie jednak rynek okazał się nieco wrażliwy na te zmiany, ponieważ nowe technologie zastępowały ludzi stopniowo i w umiarkowanym stopniu. W związku z tym ogólny wpływ robotów na rynek pracy był mieszany. 

Free Ai Technology illustration and picture    Free Robot Robotic Arm photo and picture
 

5.Wpływ robotów na nasze życie 

W ciągu ostatnich kilku lat zatrudnienie stale wzrasta. W rzeczywistości jedno z badań wykazało, że ponad połowa miejsc pracy, które zostały zlikwidowane w Stanach Zjednoczonych podczas Wielkiej Recesji, została ostatecznie zastąpiona przez inne zawody, co oznacza, że roboty nie były całkowicie odpowiedzialne za spadek zatrudnienia w tym okresie. Co ważniejsze, wpływ robotów na rynek pracy był nierównomierny. Roboty zastępowały ludzi w różnych zawodach, w tym w produkcji, transporcie, górnictwie i budownictwie. Jednocześnie jednak rynek okazał się nieco wrażliwy na te zmiany, ponieważ nowe technologie zastępowały ludzi stopniowo i w umiarkowanym stopniu.  

%d